UJI AKTIVITAS TOKSISITAS EKSTRAK DAUN Dendrophthoe praelonga (Blume) Miq. DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST

UJI AKTIVITAS TOKSISITAS EKSTRAK DAUN Dendrophthoe praelonga (Blume) Miq. DENGAN METODE BRINE SHRIMP LETHALITY TEST (Toxicity Activity Test of Leaves Extract Dendrophthoe praelonga (Blume) Miq. Using Brine Shrimp Lethality Test Method) 1Gita Angelia, 1M. Irfan Junedi, & 1Boima Situmeang 1Jurusan Read More …